CÁC BƯỚC TRỞ THÀNH THỢ SĂN

ĐĂNG KÍ

Điền đủ thông tin để nhận ngay LINK GIỚI THIỆU, thông tin đăng nhập sẽ được gửi qua email. Đăng ký càng sớm thu nhập càng cao.

QUẢNG BÁ

Kêu gọi & hỗ trợ các kênh Youtube tham gia qua LINK GIỚI THIỆU trên Youtube, Facebook, Blog, Forum, Offline...

THEO DÕI

Theo dõi doanh thu & lượt xem của các kênh gia nhập thành công qua Dashboard của chương trình.

NHẬN TIỀN

Những Thợ săn kênh hàng đầu của chúng tôi có thu nhập lên tới $10.000/tháng. Còn bạn thì sao?

ĐĂNG KÝ NGAY

Tên của bạn

Email

Số điện thoại

Đường dẫn kênh Youtube muốn giới thiệu (nếu có)

Đường dẫn Website/Blog/Fanpage (nếu có)

Địa chỉ

Mục tiêu

Mã giới thiệu Thợ Săn (nếu có)

Ghi chú